Powrót

Informacje prawne

Informacje prawne i prawa autorskie

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe zamieszczona na stronach internetowych ProMora Polska są chronionymi prawem (zastrzeżonymi) znakami towarowymi. Dotyczy to w szczególności produktów marki MORA®, ONDAMED®, REIMERS&JANSSEN (RJ)®, oznaczeń typu, logo firm i emblematów.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) wyłączne prawo do posługiwania się znakiem towarowym MORA® na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ma ProMora Polska. Poslugiwanie się znakiem towarowym MORA® przez osoby trzecie, bez pisemnie udzielonej zgody przez ProMora Polska, stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, co skutkować może dalszym postępowaniem na mocy art. 296 ust. 1 zd. 1 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 zd. 2 Prawa własności przemysłowej.

Kopiowanie, pobieranie, publikowanie, dystrybucja lub też powielanie jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony firmy ProMora Polska lub też stosownej zgody właściciela praw jest zabronione. Teksty zamieszczone na stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Zabrania się zamieszczania ich w całości lub fragmentach na innych stronach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody ProMora Polska.


Konformitätserklärung BioKat MVKonformitätserklärung MIII_3_mUEC Conf-decl MedCert 150120ondamed-2019