Powrót

Aparaty BioKat M

Aparat BioKat M V oraz BioKat M III są urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia klasycznych zabiegów biorezonansowych (bioenergetycznej terapii informacyjnej), zgodnie z formułą twórców i prekursorów tej metody – dr. F. Morella i inż. E. Rasche, oraz ich bezpośrednich kontynuatorów – m.in. dr. A. Scotta-Morley’a, dr. E. Hermanna, dr. J. Nienhausa, dr. Z.Gruby.

Bioenergetyczna terapia informacyjna jest metodą opartą na koncepcji połączenia medycyny akademickiej i medycyny naturalnej. To nowoczesne rozwinięcie idei akupunktury, elektroakupunktury, magnetoterapii, homeopatii, homotoksykologii, tradycyjnej medycyny chińskiej – tradycji i nowoczesności. Urządzenia BioKat M stanowią dodatkowe narzędzie pozwalające terapeutom uprawiać medycynę w sposób komplementarny, tj. łączyć wiedzę i doświadczenie medycyny szkolnej z metodami naturopatii.

Wszystkie urządzenia z naszej oferty są certyfikowanymi wyrobami medycznymi, jednakże zabiegi (tzw. bioenergetyczna terapia informacyjna lub terapia biorezonansowa) zaliczane są do metod medycyny niekonwencjonalnej.

Parametry wprowadzonych do pamięci aparatów BioKat M V oraz BioKat M III programów zabiegowych zostały ustalone na podstawie długoletnich obserwacji i doświadczeń praktycznych, począwszy od dr. Morella. Znalazły także zastosowanie w kontrolowanych badaniach klinicznych.

Na podstawie zebranych doświadczeń z praktycznych zastosowań można stwierdzić, iż ogólny odsetek skuteczności proponowanych zabiegów jest wysoki. Jednakże w pewnych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatkowo innych środków, jak np. suplementacji doustnej.

Poniżej przegląd publikacji z szerokiego wyboru piśmiennictwa odnośnie metody:

dr rer.nat. Michael Galle, MORA-Bioresonantherapie … und es funktioniert doch! Biologische Fakten – Physikalische Thesen (MORA- terapia biorezonansowa … a jednak działa! Biologiczne fakty – fizyczne tezy)

dr Franz Morell, MORA-Therapie. Patienteneigene und Farblicht-Schwingungen. Konzept und Praxis (Terapia MORA. Częstotliwości endogenne pacjenta i częstotliwości światła)

dr Eckart Herrmann, Das MORA-Praxisbuch. Therapie mit körpereigenen Schwingungen, Haug Verlag 1998

Herrmann E, Galle M, Retrospective surgery study of the therapeutic effectiveness of the MORA bioresonance therapy with conventional therapy resistant patients suffering from allergies, pain and infection diseases (Badania retrospektywne nad terapeutyczną skutecznością biorezonansowej terapii MORA u pacjentów z alergią, bólami i chorobami infekcyjnymi, u których leczenie konwencjonalne nie przyniosło efektu), “European Journal of Integrative Medicine” 2011; 3:237e-244e.

dr rer.nat. Galle M., Bioresonance therapy with children suffering from allergies – an overview of clinical reports (Terapia biorezonansowa u dzieci z alergią – przegląd wyników badań klinicznych), poster presented during 2. European Congress for Integral Medicine, Berlin November 20-21. 2009

Pihtili A, Galle M, Cuhadaroglu C, Kilicaslan Z, Issever H, Erkan F, Cagatay T, Gulbaran Z., Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study (Dowód na skuteczność metody biorezonansowej w zwalaczaniu nikotynizmu – badania pilotażowe), “Forschende Komplementärmedizin” 2014; 21:239-245.

Michalak K., Jaroszyk F., Biofizyczne podstawy Diagnostyki Systemowej Mora i jej wykorzystanie do oceny zawartości makro- i mikroelementów w organizmie człowieka, Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, “Journal of Elementology”, Vol. 15 No.3 Suppl, pp.66-67

Michalak K., MORA-kHz resonance diagnostics used for the measurement of the need for homeopathic drugs (Rezonansowa diagnostyka MORA w doborze leków homeopatycznych), Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in Biological Systems, Poznań, Poland; 10/2013

Michalak K., Borreliosis in the bioresonance MORA diagnostics (Borelioza w diagnostyce biorezonansowej MORA),  International Conference “Fields of The Cell” Basel,   6-7 Oct 2012, Swiss

Ardelean L., Rusu LC, Lupas D, Petcov B., Electronic Homeopathy in Testing Compatibility to Dental Alloys (Elektroniczna Homeopatia w testowaniu kompatybilności wypełnień dentystycznych), European Cells and Materials Vol. 16, suppl. 5, 2008, pp.19

Wisnewski LA, Anderson L., The Scientific Basis of Integrative Medicine, CRC Press 2009; tu: Morell’s MORA-Therapy (rozdział: Morella terapia MORA)

Meletani S., Diagnostica e terapia con EAV e Mora nella cardiopatia ischemica e nelle vasculopatie ateromatosiche, “Rivista Italiana Omotossicologia”, 1992 nr 3, s. 37-40

Meletani S., Carcinomi della mammella e del rene risolti con EAV e Mora-terapia, “Rivista Italiana Omotossicologia”, 1991 nr 3, s. 68-72

Frick G, Objektivierung der Behadlungsergebnisse bei Allergien nach der Kombination von UVB, MORA- und isopathischer Therapie, “Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren” 41, 11 (2000), s. 752-760

Frick G., Die andere Rheuma-Therapie, Multiprint Verlag, Limburg 2009

Frick G.,  The Treatment of Mycotic Diseases with SANUM Remedies, MORA Therapy and UBI, Semmelweis Institut

Rothe G., Wassser und Photonen. Vom Informationsvermittler Wasser und den informativen Lichtwirkungen, Michaels Verlag 2012

Vollmer J.B., Der Darm – Basis der Gesundheit, wstęp prof. dr Hackethal, Droemer Knaur 1998

Salmons O., Effective Treatment of Chronic Lyme Disease, 2009

Endler P.C., Schulte J., Ultra High Dilution. Physiology and Physics, Kluwer Academic Publishers 1993

Morell F., Allergietherapie mit dem MORA-Super – eine prospektive Praxisstudie. Klinischer Bericht, Ottfingen 1988.

Schumacher P., Biophysikalische Therapie der Allergien, s. 125-133, Stuttgart, Sonntag 1998.

Schumacher P: Biophysikalische Allergietherapie – Grundlagen und Ergebnisse, “Erfahrungsheilkunde” 1990; 39(12):812-817.

Hennecke J., Energetische Allergietherapie – Möglichkeiten und Erfahrungen mit der Bicom-Bioresonanztherapie, “Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren” 35, S. 427-432, 1994.

Hennecke J., Erfolgreiche Allergiebehandlung mit Resonanztherapie unter Verwendung von Akupunkturmeridianen, “Erfahrungsheilkunde” 1998; 47 (5): 347-354.

Chervinskaya AV, Nasarowa LW, Gorelow AI, MORA-Therapie bei respiratorischen und allergischen Erkrankungen. Untersuchungsbericht des Staatlichen Wissenschaftlichen Pulmonologiezentrums, St. Petersburg 1997.

Frick U., Frick G.: Einsatz der UVB bei der Autoimmunthyreoiditis in Kombination mit MORA-Therapie, “Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren” 2000;41(7):484-487.

Yang J, Zhang L., 300 Behandlungsbeispiele gegen Asthma mittels BICOM-Grätes für die Kinderpatienten, Maternal and Child Health Care of China 2004; 19(9):126-127.

Huang S, Sun Z, Fang Y., Klinische Behandlung vom allergischen Schnupfen und Bronchialasthma der Kinder mit dem Bioresonanztherapiegerät. Zhejiang Medical Journal 2005; 27(6):457-458.

Xu M, Zheng M, Xu Y, Jang J, Zhang X., Klinische Beobachtung der Behandlung vom chronischen Nesselausschlag mit dem Bioresonanztherapiegerät, “China Journal of Leprosy and Skin Diseases” 2005; 21(7):533-534.

Zhang X, Wang W, Liu Q., Klinische Beobachtung über 54 Behandlungsfälle gegen Nesselausschlag mittels BICOM Bioresonanztherapiegerät, “China Journal of Leprosy and Skin Diseases” 2005; 21(8):651.

Du X, Liu Y, Yang J., Klinische Beobachtung über 79 Behandlungsfälle gegen allergische Hautkrankheiten mittels Bioresonanzgerät, “Chinese Journal of Practice Medicine” 2005; 4(5):259.

Cheng CF, Wu YL, Tsai MH, Wu WF, Liu LL., A study to evaluate the efficacy of bioresonance therapy of MORA device on allergic symptoms. Clinical report. Presented on the Second World Conference of Natural Medicine, Taipei, Oct. 24, 2008a.

Cheng CF, Wu YL, Tsai MH, Wu WF, Liu LL., A study to evaluate the efficacy of electronic homeopathic remedies on allergic symptoms. Clinical report, Presented on the Second World Conference of Natural Medicine, Taipei, Oct. 24, 2008b.

Wen Q, Zhang C, Liu H., Allergy Disease Test and Therapy Result Observation with MORA-Super Biophysical Therapy Device. Clinical report 2009, Xingjiang, China.

Li Y, Liu H., Observation on clinical treatment result for both chronic and acute urticaria with MORA device, “Chinese Journal of Clinical Dermatology” 2009; 50 (3): 128-129.

Liu H, Li Y., Clinical efficacy of MORA-super Bioresonance device on acute/chronic urticaria, “Journal of Clinical Dermatology” (China) 2009; 38(2):128-129.

Yi S, Li Q, Dong L, Jia Z, Gao S, Cheng C., Allergen detection and efficacy of MORA-super Bio-resonance device on allergic skin diseases, “China Journal of Leprosy and Skin Diseases” 2009; 25(9):709-710.

Xing J, Sun T, Wang W, Zhang A, Zhang X., MORA-Super biological resonance diagnosis and treatment of chronic allergic diseases, “Chinese and Foreign Medical Research” 2009; 7(9).

Ren Y, Zhu X., Efficacy of MORA-Super Bioresonance Device on Amalgam Allergy, “Modern Practical Medicine” (China) 2009; 21(8): 878-879.

Yu H, Zhang L, Fan X., Efficacy of MORA-super Bio-resonance device on chronic Eczema, “Shanxi Medical Journal” 2010; 39(4):352-353.

Xiang QY, Gong J, Zhang YQ et al., Clinical efficacy of MORA-super bio-resonance device on 237 chronic urticaria patients, “Sichuan Medical Journal” 2010; 31(6):763-764.

Liu L.L., Wan K.S., Cheng C.F., Tsai M.H., Wu Y.L., Wu W.F., Effectiveness of MORA electronic homeopathic copies of remedies for allergic rhinitis: a short term, randomised, placebo-controlled pilot study, “European Journal of Integrative Medicine” 2013; 5:119-125.

Osvai L., MORA Anti-Nikotin-Programm in der pneumologischen Praxis. Symposium der Internationalen Ärztegesellschaft für Biohybernetische Medizin. Vortragsskript/Klinischer Bericht, Rust, 2006.

Isik ES, MORA bioresonance method (MORA-Therapy) to quit smoking. Clinical report 2011, NEOSANTE clinic, Istanbul, Turkey.

Karadag M., The effect of nicotine dependence on smoking cessation. Clinical Report 2011, Istanbul, Turkey.

Islamov BI, Funtikov VA, Bobrovskii RV, Gotovskii YuV., Bioresonance therapy of Rheumatoid Arthritis and heat shock proteins, “Bulletin of Experimental Biology and Medicine”, Vol. 128 (11), S. 1112-1115, 1999.

Maiko OYu, Gogoleva EF., Outpatient bioresonance treatment of gonarthrosis, “Tera-pevticheskii arkhiv”, Vol 72 (12), S.50-53, 2000.

Gogoleva EF., New appoaches to diagnosis and treatment of fibromyalgia in spinal osteochondrosis, “Terapevticheskii arkhiv”, Vol 73 (4), S. 40-45, 2001.

Islamov BI, Balabanova RM, Funtikov VA, Gotovskii YuV, Meizerov EE., Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with Rheumatoid Arthritis, “Bulletin of Experimental Biology and Medicine”, Vol. 134 (3), S. 248-250, 2002.

Schuller J, Galle M., Untersuchungen zur Prüfung der klinischen Wirksamkeit elektronisch abgespeicherter Zahn- und Gelenksnosoden bei Erkrankungen des Rheumatischen Formenkreises, “Forschende Komplementärmedizin & Klassische Naturheilkunde” 2007; 14: 289-296.

Chen T, Gou Z, Zhang YH, Gao Y., Effect of MORA bioresonance therapy in the treatment of Henoch-Schönlein Purpura and influence on serum antioxidant enzymes, “Journal of Clinical Dermatology” (China) 2010; 39(5):283-285.

Trofimow WI, Schykina TW, Filimonow WN, Pawlow IP., MORA-Therapie bei obstruktiven Atemwegserkrankungen. Untersuchungsbericht der Medizinischen Universität St. Petersburg 1997.

Chervinskaya AV, Nasarowa LW, Gorelow AI., MORA-Therapie bei respiratorischen und allergischen Erkrankungen. Untersuchungsbericht des Staatlichen Wissenschaftlichen Pulmonologiezentrums, St. Petersburg 1997.

Saweljew BP, Balabolkin II, Jazenko SW, Reutowa BS, Belowa NR, Semenowa NYu, Gotowskii YuW, Kasakow SA., Bioresonanztherapie bei der komplexen Therapie von Kindern mit Asthma bronchiale, “Medizinisch-wissenschaftliche und Lernmethodische Zeitschrift” N2, Juni 2001, S. 111-130.

Yang J, Zhang L., 300 Behandlungsbeispiele gegen Asthma mittels BICOM-Grätes für die Kinderpatienten, Maternal and Child Health Care of China 2004; 19(9):126-127.

Frick G., Effiziente Asthmabehandlung, “Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren” 2005; 75(7):433-437.

Huang S, Sun Z, Fang Y., Klinische Behandlung vom allergischen Schnupfen und Bronchial-asthma der Kinder mit dem Bioresonanztherapiegerät, “Zhejiang Medical Journal” 2005; 27(6):457-458.

Feng Y, Chen H, Li R, Liu L., Die neulich klinische Beobachtung der Heilwirkung mit Bioresonanztherapiegerät in 150 Fällen der Kinder-Allergie-Krankheit, “Chinese Journal of Contemporary Pediatrics” 2005; 7(3):257-258.

Rahlfs VW, Rozehnal A., Wirksamkeit und Verträglichkeit der Bioresonanzbehandlung, “Erfahrungsheilkunde” 2008; 57(8):462-468.

Guo Y, Mao J, Zhao XH., Clinical observation of the treatment of 32 Cases of Bronchial Asthma by MORA-Super Bio-resonance diagnosis and therapy instrument, “Journal of Clinical Pulmonary Medicine” (China) 2010; 15(3): 407-408.

Machowinski R, Kreisl P., Prospektive randomisierte Studie zur Überprüfung der Behandlungserfolge mit patienteneigenen elektromagnetischen Feldern (BICOM) bei Leberfunktionsstörungen. w: Wissenschaftliche Studien zur Bicom Resonanz-Therapie, S.77-92, Klinischer Bericht, Institut für Regulative Medizin, Gräfelfing 1999.

Papcz BJ, Barpvic J., Einsatz biophysikalischer Frequenzverfahren beim Überlastungssyndrom von Leistungssportlern, “Erfahrungsheilkunde” 48(7), S. 449-450, 1999.

Nienhaus J., Studie zur Therapie psychosomatischer Beschwerden mit dem MORA-Konzept. w: Nienhaus, J., MORA und Psychosomatik. Klinischer Bericht, Friesenheim: MedTronik 1999.

Nienhaus J, Galle M,, Placebokontrollierte Studie zur Wirkung einer standardisierten MORA-Bioresonanztherapie auf funktionelle Magen-Darm-Beschwerden, “Forschende Komplementärmedizin & Klassische Naturheilkunde” 13:28-34, 2006.

Schuller J, Galle M., Untersuchungen zur Prüfung der klinischen Wirksamkeit elektronisch abgespeicherter Zahn- und Gelenksnosoden bei Erkrankungen des Rheumatischen Formenkreises, “Forschende Komplementärmedizin & Klassische Naturheilkunde” 2007; 14: 289-296.

Uellendahl U., Darstellung der MORA-Color-Methode in der Behandlung von chronischen funktionellen Schmerzen am Bewegungsapparat. Rigorosearbeit (Dissertation) zum Dr. päd. an der sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bratislava 2008, Slowakei.

Uhlmann J., Ausleitung und Desensibilisierung dentaler Schwermetalle, “Biologische Zahnmedizin” 1998; 14(3): 129-135.

Baumann AK, Praxisstudie zur Ausleitung von Quecksilber aus dem menschlichen Körper mittels Bioresonanztherapie. RTI-Heft 2001; 26:96-104. Institut für Regulative Medizin, Gräfelfing, Deutschland.

Ren Y, Zhu X., Efficacy of MORA-Super Bioresonance Device on Amalgam Allergy, Modern Practical Medicine (China) 2009; 21(8): 878-879.

 

Wyniki i opracowania przeprowadzonych badań klinicznych dostępne są u producenta urządzeń – BioKat Systeme GmbH oraz przedstawiciela w Polsce – ProMora Polska.

Strona internetowa producenta

http://www.bio-kat.de/en/medicine/biokat-med