Powrót

LASEROTERAPIA – LASEROPUNKTURA

RJ logo

certifikat-rj

 

 

Najnowsza technologia, szeroka gama zastosowań od terapii bólu, dermatologię, medycynę estetyczną, po weterynarię i stomatologię.

Istniejąca od 1982 firma RJ Laser (Reimers&Janssen) GmbH to jeden z wiodących producentów urządzeń laserowych w Europie.

Dowiedz się, czym różnimy się od innych!

Światło laserowe działa na wszystkich poziomach organizmu: molekularnym, biochemicznym, komórkowym, tkankowym. Działanie wiązki promieniowania laserowego zależne jest od rodzaju lasera, emitowanej długości fali, mocy i czasu działania. a także od rodzaju tkanki poddanej napromieniowaniu. Czynniki te decydują, na jaką głębokość wnika światło laserowe, a tym samym, jakie zmiany wywoła w tkankach, do których dotrze.

 

Urządzenia laserowe RJ Laser to zawsze: właściwa długość fali, właściwa częstotliwość, odpowiednia moc. To łatwość i komfort pracy, mobilność i bezpieczeństwo.

 

Zabiegi laseroterapii uwzględnia Katalog Zabiegów Fizjoterapeutycznych, opublikowany w Załączniku nr 1m do Zarządzenia nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 16 grudnia 2013. Są to świadczenia gwarantowane, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dn. 6 listopada 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1522).

 Zarządzenie Prezesa Nardowego Funduszu Zdrowia nr 80/2013/DSOZ z dn. 16 grudnia 2013 wskazuje m.in. w pkt. 4.37 ppkt.1 wskazuje również biostymulację laserową jako metodę stosowaną (i refundowaną)  w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Aparaty laserowe RJ z naszej oferty są wykorzystywane w ramach świadczeń NFZ (kod świadczenia: 5.11.01.0000043 – 5.11.01.0000042 – 5.11.01.0000076).

Oferujemy zarówno zestawy do biostymulacji laserowej, wymienione w Załączniku nr 3 do ww. Zarządzenia w pkt. 2.6.2 ppkt. 5, jak i przenośne zestawy do biostymulacji laserowej, wymienione w Załączniku nr 3 w pkt. 2.6.5 ppkt. 2.