Powrót

NASZA FIRMA

ProMora Polska działa na rynku polskim nieprzerwanie od 1992. Jest wyłącznym partnerem handlowym  na rynku polskim firm: BioKat Systeme GmbH (aparaty BioKat M do zabiegów regualcyjnych tzw. bioenergetycznej terapii informacyjnej – BIT, i pomiarów EAP/EAV), Reimers&Janssen GmbH, producenta urządzeń laserowych, oraz Ondamed GmbH, producenta aparatów do magnetoterapii i magnetostymulacji.

Przez lata ściśle współpracowała z dr rer. nat M. Galle (Institute for Biophysical Medicine, Niemcy) – m.in. członka zespołu badawczego prof. F.A. Poppa w Międzynarodowym Instytucie Biofizyki w Kaiserslauten prowadzącego badania nad emisją fotonową żywych systemów (emisją biofotonową) (projekt finansowy przez Bundesforschungsministerium w l. 1987-1991). Firma zrzeszona jest równeż w Internationale Ärztegesellschaft für Biokybernetische Medizin (Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Biocybernetycznej, Niemcy).

ProMora Polska zajmuje się sprzedażą i serwisem urządzeń oraz jako jedyna autoryzowana w Polsce placówka prowadzi szkolenia z zakresu ich obsługi, wydając stosowne certyfikaty, a także warsztaty z dziedziny magnetoterapii i magnetostymulacji, EAV, laseroterapii i laseropunktury. Firma prowadzi również szkolenia i kursy dla lekarzy weterynarii i zoofizjoterapeutów z zakresu laseroterapii i laseropunktury weterynaryjnej (PCLAC). Jako instytucja szkoleniowa (nr ew.2.30/00300/2013) wydaje stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Począwszy od doradztwa przy wyborze urządzeń, optymalnego finansowania po profesjonalną instalację, wdrożenie, szkolenia oraz obsługę serwisową firma dokłada wszelkich starań, aby oferowane rozwiązania spełniły oczekiwania Klientów.

Obok sprzętu nowego w ofercie znajdują się również urządzenia rekondycjonowane – w pełni sprawne, kompleksowo sprawdzone przez serwis producenta, posiadające świadectwo bezpieczeństwa.

W ofercie firmy znajdują się urządzenia posiadające certyfikaty zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EWG dla urządzeń medycznych, wydawane przez jednostki notyfikowane, i zgodnie z przepisami oznaczone są znakiem CE, potwierdzającym, że wyrób nim oznaczony spełnia wszystkie wymagania dotyczących go dyrektyw UE i że dopełniono odpowiedniej procedury oceny zgodności. Obok wyrobów medycznych w ofercie firmy są również urządzenia typu wellness.

Sprzedaż, serwis, szkolenia

  • ProMora Polska posiada wyłączność sprzedaży na terenie Polski wszystkich urządzeń z prezentowanej oferty.

  • Oferowany sprzęt nowy objęty jest 2-letnią gwarancją.

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu świadczony jest zarówno przez ProMora Polska jak i dział techniczny producenta.

  • Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń są dla naszych Klientów bezpłatne.

  • Obok sprzętu oferujemy również literaturę przedmiotu.

  • Organizujemy również warsztaty i seminaria z zakresu EAV, laseroterapii i laseropunktury, aurikulopunktury, laseroterapii i laseropunktury weterynaryjnej oraz biorezonansu. Naszymi wykładowcami są doświadczeni lekarze stosujący w swojej praktyce również metody naturoterapii.

Informacje prawne i prawa autorskie

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe zamieszczona na stronach internetowych ProMora Polska są chronionymi prawem (zastrzeżonymi) znakami towarowymi. Dotyczy to rówież oznaczeń typu, logo firm i emblematów.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) wyłączne prawo do posługiwania się znakami towarowym zamieszczonymi na stronach internetowych ProMora Polska na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ma ProMora Polska. Posługiwanie się znakiem towarowym przez osoby trzecie bez pisemnie udzielonej zgody przez właściciela znaku stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, co skutkować może dalszym postępowaniem na mocy art. 296 ust. 1 zd. 1 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 zd. 2 Prawa własności przemysłowej.

Kopiowanie, pobieranie, publikowanie, dystrybucja lub też powielanie jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony firmy ProMora Polska lub też stosownej zgody właściciela praw jest zabronione. Teksty zamieszczone na stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Zabrania się zamieszczania ich w całości lub fragmentach na innych stronach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody ProMora Polska.